Acrobat
Akrobatické cviky jógy ve vzduchu®

KDY A KDE:

Školení vede: Hana Nováková, DiS.

CENA:

3200,-Kč / 121 EUR

Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání na všechny takto zlevněných školení.  Přerezervace objednaného školení je při uplatnění slevy možná pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.

Školení zaměřené na akrobatické cviky v síti, cviky vyžadující pohyb sítě (swing cviky) a přechody mezi akrobatickými cviky. Školení je určeno instruktorům základní úrovně nebo instruktorům jiného cvičebního stylu využívajícího sítě. Není určeno začátečníkům.

Cílem školení je výuka nových akrobatických cviků, jejich přechodů a zapojení do sestav. A to za současného zachování bezpečnosti pro klienty.

Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Po absolvování školení účastník obdrží certifikáty:

  • D-Yogi® Fly Acrobat
  • Učitel akrobatické jógy ve vzduchu® první úrovně

S těmito certifikáty je možné vyučovat základní lekce akrobatické jógy ve vzduchu, za předpokladu, že instruktor splňuje další podmínky vzdělání pro výkon vázané činnosti (tedy je držitelem jiné pohybové rekvalifikace nebo absolventem vysoké školy s pohybovým zaměřením). Tento požadavek je dán aktuálně platnou legislativou ČR. 

Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění.

Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit rekvalifikační kurz instruktora kondičního posilování se zaměřením na jógu ve vzduchu.

Přihláška na školení Jóga ve vzduchu® - Akrobacie

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů D-Yogi® Fly Acrobat a Jóga ve vzduchu® - Akrobacie. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a případné storno poplatky se řídí obchodními podmínkami uvedenými ZDE.