Kids
Jóga ve vzduchu® pro děti

KDY A KDE:

Školení vede: Mgr. Marie Válková

CENA:

3200,-Kč / 121 EUR

Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání na všechny takto zlevněných školení.  Přerezervace objednaného školení je při uplatnění slevy možná pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.

Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Po absolvování školení účastník obdrží certifikáty:

  • Učitel jógy ve vzduchu® pro děti

S tímto certifikátem je možné vyučovat lekce jógy ve vzduchu pro děti, za předpokladu, že instruktor splňuje další podmínky vzdělání pro výkon vázané činnosti (tedy je držitelem jiné pohybové rekvalifikace nebo absolventem vysoké školy s pohybovým zaměřením). Tento požadavek je dán aktuálně platnou legislativou ČR. 

Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění.

Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit rekvalifikační kurz instruktora kondičního posilování se zaměřením na jógu ve vzduchu.

Školení zaměřené na specifika práce s kojenci, batolaty a dětmi předškolního i školního věku. Cvičení ve vzdušné síti je pro děti a dospívající nenásilným, vyváženým tréninkem, který posiluje vyvíjející se svalový systém, rozvíjí flexibilitu a celkovou odolnost. Zejména je ale tréninkem, který stimuluje emocionalitu, fantazii, učí kráse a pochopení pohybu.

Pro kojence a batolata je cvičení v síti především rozvíjením vztahové vazby k rodičům. Důraz je kladen na emoce, prožitek a specifický pocit bezpečí daný uzavřeným prostorem v síti. Zapojeny jsou také některé techniky baby masáží a strečinkové techniky pro spolucvičícího rodiče.

Děti předškolního a mladšího školního věku již lekce navštěvují bez rodičů. Děti jsou vedeny hrou, dramatizací i sekvencí jemné akrobacie. Děti staršího školního věku cvičí prvky propojené do jednoduchých sestav. Hry jsou zde kratším zpestřením lekcí s důrazem na paměťový trénink, zábavu a uvolnění pocitů. Cvičení obou věkových skupin charakterizuje pozitivní vývoj pohybu, zdaví a především stability i progresu osobnosti.

Školení je určeno absolventům základního školeníNení určeno začátečníkům.

Cílem školení je nabídnout instruktorům vhodné metody bezpečné a zábavné výuky cvičení ve vzdušné síti dětem a dospívajícím.

Přihláška na školení Jógy ve vzduchu® pro děti

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů Jógy ve vzduchu® pro děti. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a případné storno poplatky se řídí obchodními podmínkami uvedenými ZDE.