Level 1
Základní školení jógy ve vzduchu®

KDY A KDE:

  • 26. - 27. 10. 2019 LeVITAs v Brně, 

Školení vede: Mgr. Veronika Kozlová

  • 30. 11. - 1. 12. 2019 PIYO v Hradci Králové,

Školení vede: Mgr. Andrea Křtínová RYT

CENA:

6700,-Kč / 253 EUR

Při hromadném objednání tří a více školení pro jednoho účastníka nebo tří a více osob na jedno školení (na jednu fakturu), lze uplatnit slevu 15% z kompletní ceny všech objednaných školení. Podmínkou je současné objednání na všechny takto zlevněných školení.  Přerezervace objednaného školení je při uplatnění slevy možná pouze jednou. Budete-li chtít tuto slevu uplatnit, uveďte tuto skutečnost do poznámky přihlašovacího formuláře.

Obsahem jsou praktické lekce, jejich metodický rozbor a teoretický základ pro lekce určené začátečníkům. Školení obsahuje právní minimum, zdravotní rizika i přínosy cvičení jógy ve vzduchu . Prostor bude dán také technickým otázkám k instalaci sítí, péči o ně a zajištění bezpečnosti. 

Cílem školení je naučit účastníky správně učit cvičení v síti tak, aby bylo pro klienty nejen bezpečné a přínosné, ale také příjemné a zábavné

Školení je určeno zdravým osobám starším 18 let v odpovídající fyzické kondici. Po úspěšném absolvování závěrečné zkouškyí účastník obdrží certifikáty:

  • D-Yogi® Fly Level 1
  • Učitel jógy ve vzduchu® základní úrovně

S těmito certifikáty je možné vyučovat základní lekce jógy ve vzduchu, za předpokladu, že instruktor splňuje další podmínky vzdělání pro výkon vázané činnosti (tedy je držitelem jiné pohybové rekvalifikace nebo absolventem vysoké školy s pohybovým zaměřením). Tento požadavek je dán aktuálně platnou legislativou ČR. 

Na základě certifikátu nelze vydat živnostenské oprávnění.

Máte-li zájem o rekvalifikační kurz, můžete se zúčastnit rekvalifikační kurz instruktora kondičního posilování se zaměřením na jógu ve vzduchu.

Přihláška na školení Jóga ve vzduchu® - základní úroveň

Závazně se přihlašuji na školení instruktorů D-Yogi® Fly Level 1 a Jóga ve vzduchu® první úrovně. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a případné storno poplatky se řídí obchodními podmínkami uvedenými ZDE.