Instruktor kondičního posilování s akreditací MŠMT - specializace cvičení v závěsné síti

Pětiměsíční kurz je tvořen 150 hodinami odborné teorie, obecné praxe a specifické praxe pro D-Yogi® Fly. Úspěšný účastník získá oprávnění vést lekce D-Yogi® Fly a současně certifikát instruktora kondičního posilování, na základě kterého může žádat o vydání živnostenského oprávnění.
 
KDY: březen až červenec 2018 (30. 3. - 1. 4., 5. - 6. 5., 25. - 27. 5., 8. - 10. 6., 30. 6. - 1. 7., 21. - 22. 7. + tři dny zvolené specializace)
KDE: LeVITAs a Flash Gym, Brno; specializace je možné absolvovat v PIYO, Hradec Králové
ZA KOLIK: 16 000,- Kč (po domluvě je možné hradit ve splátkách)
 
Obsah školení:
 
Teorie pro instruktora kondičního posilování:
- Anatomie, Fyziologie
- Tramatologie a první pomoc
- Pedagogika, Psychologie
- Sportovní trénink
- Hygiena sportu a výživa
- Právo a sport
- Metodika a organizace sportovního tréninku
 
Praxe pro instruktora kondičního posilování:
- Posilování s vlatní vahou těla a se zátěží
- Posilování s odporovými gumami, balančními pomůckami
- Sportovní diagnostika
- Strečink a cílené zvyšování flexibility
- Dělený trénink s využitím strojů
- Zásady funkčního tréninku
- Zásady kruhového tréninku, metody HIIT, tabata aj.
- Fyziotrénink: Cviky na HSSS, pánevní dno, vývojová kineziologie v praxi, spinální cviky aj. 
 
D-Yogi® Fly Level 1:
- Nácvik základních pozic z pohledu klienta-začátečníka
- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na nejčastější chyby klientů 
- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na anatomicky správné provedení, minimalizací zatížení kloubů a páteře a posílení vazů
- Rozbor jednotlivých cviků s ohledem na aktuální bezpečnost, správné zajištění bezpečného prostoru a dopomoci
- Rozbor správně vedené lekce D-Yogi® Fly zaměřené na začínající klientelu
Více o specializaci najdete ZDE.
Datum konání: 28. - 29. 4. 2018
 
D-Yogi® Fly specializace dle výběru účastníka:
- D-Yogi® Fly Flexibility (zvyšování hybnosti kloubů a svalů dolních končetin a páteře)
- D-Yogi® Fly Gravid (pro těhotné a po porodu)
- D-Yogi® Fly Pilates (s prvky pilates metody) 
- D-Yogi® Fly Warrior (s prvky hatha jógy) 
- D-Yogi® Fly Lymfatic (na podporu mízního systému) 
- D-Yogi® Fly Kids (pro kojence, batolata, předškolní i školní děti) 
 
Termíny všech školení najdete ZDE.
 
Profil absolventa:
Úspěšný absolvent školení je oprávněn vést lekce D-Yogi® Fly pro začátečníky a ve zvolené specializaci. Může využívat ochranné známky i metodiky D-Yogi® Fly. Není oprávněn dále toto oprávnění předávat dalším instruktorům. 
Samozřejmostí je zachování kontaktu master instruktora s účastníky i po ukončeném školení.
Školení je rekvalifikačním kurzem a na jeho základě je možné žádat o vystavení živnostenského oprávnění - Intruktor kondičního posilování. 
 
Podmínky účasti na školení:
Školení je určeno pro účastníky starší 18 let s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou. Předpokládá se alespoň minimální zkušenost účastníka se cvičením v síti a odpovídající zdravotní a fyzický stav účastníka. V případě Vašich pochybností o fyzických předpokladech doporučujeme osobní konzultaci. Pro účast na školení je nutné předložit potvrzení o absolvování min. 20 hodin cvičení v síti. Závěrem školení je nutné složit teoretickou i praktickou zkoušku. 
 
Závěrečná zkouška:
- písemná část: Obsahuje obecné otázky k cvičení v závěsné síti, fyziologii a anatomii se zaměřením na zdravotní aspekty cvičení.
- praktická část: Účastník bude vyzván k předvedení některého z povinných cviků, správnému vysvětlení a pedagogické ukázce na klientovi-začátečníkovi. Zejména bude povinen demonstrovat výuku tak, aby opravil klientovy chyby a zajistil jeho bezpečnost.
Současně účastník musí absolvovat zkoušku z obecné části, tedy písemný test z teorie a praktickou zkoušku z první pomoci, vedení skupinové a lekce a individuálního tréninku. 
Více informací získáte na info@dyogifly.cz nebo telefonním čísle 737 399 816.

Přihláška na rekvalifikační kurz D-Yogi® Fly

Závazně se přihlašuji na rekvalifikační kurz D-Yogi® Fly. Jsem si vědom/a toho, že se touto přihláškou zavazuji uhradit cenu školení a v případě mé neúčasti na školení, mi nebude cena kurzu vrácena.